Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR044, 2892 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-16 Stoppdatum 2006-05-16
Mängd (ton): 16,17 Kostnad totalt: 11675
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: