Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR044, 2892 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-22 Stoppdatum 2009-04-22
Mängd (ton): 16,02 Kostnad totalt: 20629
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: