Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR046, 2894 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-29 Stoppdatum 2010-04-29
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2730
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: