Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR054, 2902 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-03 Stoppdatum 2008-04-03
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 4690
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: