Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-10 Stoppdatum 2006-09-10
Mängd (ton): 5,25 Kostnad totalt: 3790
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: