Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-15 Stoppdatum 2008-12-15
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 5277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: