Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-05 Stoppdatum 2009-11-05
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 5666
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: