Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-07 Stoppdatum 2010-11-07
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt: 6013
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: