Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-04 Stoppdatum 2002-10-04
Mängd (ton): 5,69 Kostnad totalt: 4302
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: