Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-24 Stoppdatum 2004-09-24
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 3629
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: