Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-30 Stoppdatum 1994-09-30
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 2868
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: