Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-23 Stoppdatum 1996-09-23
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 3052
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: