Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV002, 2953 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-07 Stoppdatum 2010-11-07
Mängd (ton): 10,20 Kostnad totalt: 12026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: