Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-03-03 Stoppdatum 1989-03-03
Mängd (ton): 14,64 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: