Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-03 Stoppdatum 2000-09-03
Mängd (ton): 9,80 Kostnad totalt: 6772
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: