Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-03 Stoppdatum 2002-10-03
Mängd (ton): 9,95 Kostnad totalt: 7522
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: