Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-10 Stoppdatum 2006-09-10
Mängd (ton): 9,87 Kostnad totalt: 7126
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: