Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-23 Stoppdatum 2007-11-23
Mängd (ton): 20,27 Kostnad totalt: 21790
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: