Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV003, 2954 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-23 Stoppdatum 1997-08-23
Mängd (ton): 15,18 Kostnad totalt: 9655
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: