Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-06 Stoppdatum 2002-10-06
Mängd (ton): 6,09 Kostnad totalt: 5542
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: