Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-13 Stoppdatum 2006-09-13
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 4325
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: