Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-13 Stoppdatum 2008-12-13
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 3433
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: