Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-18 Stoppdatum 1994-09-18
Mängd (ton): 7,44 Kostnad totalt: 4285
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: