Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-25 Stoppdatum 1998-08-25
Mängd (ton): 6,57 Kostnad totalt: 4330
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: