Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-28 Stoppdatum 1999-04-28
Mängd (ton): 9,58 Kostnad totalt: 6441
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: