Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-04 Stoppdatum 2008-04-04
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 11785
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: