Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-04-06 Stoppdatum 1993-04-06
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5273
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: