Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-09 Stoppdatum 1995-12-09
Mängd (ton): 9,51 Kostnad totalt: 5725
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: