Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-03-17 Stoppdatum 1997-03-17
Mängd (ton): 10,45 Kostnad totalt: 6646
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: