Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL043, 3020 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-04-03 Stoppdatum 1998-04-03
Mängd (ton): 9,52 Kostnad totalt: 6274
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: