Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-09 Stoppdatum 2001-05-09
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 8712
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: