Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-13 Stoppdatum 2002-04-13
Mängd (ton): 12,27 Kostnad totalt: 11166
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: