Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-12 Stoppdatum 2003-03-12
Mängd (ton): 12,10 Kostnad totalt: 11386
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: