Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-11 Stoppdatum 2006-09-11
Mängd (ton): 11,30 Kostnad totalt: 8159
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: