Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-04 Stoppdatum 2008-04-04
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 6975
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: