Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-22 Stoppdatum 2009-04-22
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 7769
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: