Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-04-06 Stoppdatum 1993-04-06
Mängd (ton): 11,80 Kostnad totalt: 6307
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: