Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-09 Stoppdatum 1995-12-09
Mängd (ton): 12,22 Kostnad totalt: 7356
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: