Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-03-17 Stoppdatum 1997-03-17
Mängd (ton): 12,06 Kostnad totalt: 7670
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: