Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL047, 3024 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-04-04 Stoppdatum 1998-04-04
Mängd (ton): 11,54 Kostnad totalt: 7605
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: