Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-06 Stoppdatum 2002-11-06
Mängd (ton): 5,34 Kostnad totalt: 4859
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: