Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-24 Stoppdatum 2007-11-24
Mängd (ton): 4,73 Kostnad totalt: 5085
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: