Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-10 Stoppdatum 2010-11-10
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 6753
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: