Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-29 Stoppdatum 1994-09-29
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 2304
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: