Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL080, 3055 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-22 Stoppdatum 1997-08-22
Mängd (ton): 5,36 Kostnad totalt: 3409
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: