Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-17 Stoppdatum 2001-09-17
Mängd (ton): 7,10 Kostnad totalt: 5623
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: