Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-26 Stoppdatum 2005-08-26
Mängd (ton): 9,85 Kostnad totalt: 8097
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: