Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-07 Stoppdatum 2009-11-07
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 10314
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: