Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-29 Stoppdatum 1994-09-29
Mängd (ton): 7,03 Kostnad totalt: 4029
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: