Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-22 Stoppdatum 1997-08-22
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 4540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: